ขาโก่ง ความสูง ปวดหลัง ปวดเข่า

ดร. ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ เป็นอีกท่านค่ะ ที่เข้ามารับบริการรักษาขาโก่งที่เจี้ยนอิ­่วคลินิก และเห็นผลชัดเจนเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมา­ก

หมายเหตุ:ความสูงที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

|
|
|
|
|
|
Copyright 2013 Jianewclinic.com. All right reserved.