ปรับโครงสร้าง พัฒนาบุคลิกภาพ

ปรับโครงสร้าง  พัฒนาบุคลิกภาพ

น้องเทียน (พาขวัญ รื่นรวย) นักร้องจากค่าย JSL 

หมายเหตุ:ความสูงที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

|
|
|
|
|
|
Copyright 2013 Jianewclinic.com. All right reserved.